Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
pytanie o nierealne i sdk
#1
więc zrobiłem SDK dla BLR i AA3 dzięki bezbronnemu <3   ale jak go używać, ponieważ gdy próbowałem go użyć w jednym z moich menu d3d   to nie działało, że uległo awarii podczas aktywacji   przykłady       Kod:   UFoxCheatManager * cheatmanager; // BLR cheat manager void AmmoHacker () {cheatmanager -> InfiniteAmmo (); cheatmanager -> InfiniteClips (); }       Kod:   I AA3 AAA_Pawn * AAAPawn; // AA3 Zastępuje klasę Stamina () {AAAPawn -> ServerSetStamina (100.0); }   ustawiam oba te elementy       Kod:   HRESULT WINAPI EndScene (LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice) {MakeD3DMenu (pDevice); // Wywołaj menu AmmoHacker (); // BLR return pEndScene (pDevice); }     każda pomoc dziękuje głowie czasu Próbuję tylko zrozumieć, jak pracować z sdk dla nierzeczywistego
Reply
#2
Jeśli się zawiesił, SDK prawdopodobnie jest nieaktualny. Sprawdź również wskaźniki zerowe. Sprawdź też, czy jesteś w grze.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)