Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Właściwy sposób sprawdzania IDirect3D9 :: CreateDevice
#1
Tak więc próbuję stworzyć fałszywe urządzenie, aby uzyskać dostęp do VTable (Gra: csgo), ale mam problemy z moim IDirect3DDevice9, kiedy próbuję wydrukować go za pomocą printf ("foo% p", d3ddevice); Po prostu wypisuje 0000000 tego samego dla% X; Chciałbym wiedzieć, co robię źle, i co mogę zrobić, żeby to naprawić. I znajdź lepszy sposób na debugowanie, myślałem o tym   Kod:   HRESULT d3dHR = d3dobject -> CreateDevice (....)   a następnie wykonaj obudowę przełącznika z d3dHR dla możliwych wartości zwracanych błędów.   Obecny kod:     Kod:   D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpresent; d3dpresent. Windowed = true; d3dpresent. SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD; d3dpresent. hDeviceWindow = hwCSGO; IDirect3DDevice9 * d3ddevice; d3dobject -> CreateDevice (D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_REF, hwCSGO, D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING, i d3dpresent, & d3ddevice);
Reply
#2
sprawdź kod powrotu lub wykonaj porady w swoim sig.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)