Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jak podłączyć DX11, otrzymam kod bajtowy Shadera
#1
DX9 Uzyskaj kod bajtowy modułu cieniującego   Device.GetVertexShader (ppShader); ppShader.GetFunction (nil, _CodeLen); GetMem (_Code, _CodeLen); ppShader.GetFunction (_Code, _CodeLen); Jak uzyskać DX11 Uzyskaj kod bajtowy VSShadera? najpierw zdobądź ShaderObject game_pVertexShader   g_Real_ImmContext.VSGetShader (game_pVertexShader, ...); Proszę mi powiedzieć, jak z game_pVertexShader do kodu bajtowego? Dziękuję Ci
Reply
#2
Jedynym sposobem uzyskania kodu shadera jest podpięcie ID3D11Device :: CreateVertexShader. (Zawiera kod i rozmiar jako parametry ...) Innym sposobem jest dołączenie debuggera graficznego, ale większość gier tego nie obsługuje.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)