Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Just Cause 1 Cofanie
#1
HI tutaj jest kilka informacji znalezionych dla Just Cause 1         Kod:   // Generowane przy użyciu ReClass 2015 #define CLocalSomethingPointer 0x99A9C8 #define CLocalVehicle1Pointer 0x932EF8 class CVehicle; klasa CDriver; klasa CAimReticle; klasa CHudBase; klasa CWeapon; klasa CLocalPlayer; klasa CLocalVehicle; klasa CLocalVehicle1; klasa CVehicle {public: char pad_0x0000 [0x48]; // 0x0000 float MaxHealth; // 0x0048 float Health; // 0x004C char pad_0x0050 [0x24]; // 0x0050 DWORD PassengerCount; // 0x0074 char pad_0x0078 [0xC]; // 0x0078 CVector3 Position; // 0x0084 CVector3 PositionDelta; // 0x0090 char pad_0x009C [0x18]; // 0x009C CDriver * Sterownik; // 0x00B4 char pad_0x00B8 [0x168]; // 0x00B8 DWORD GunIndexForMuzzle0; // 0x0220 DWORD GunIndexForMuzzle1; // 0x0224 char pad_0x0228 [0x8]; // 0x0228 DWORD PropellerFlags; // 0x0230 char pad_0x0234 [0x80]; // 0x0234 char * N000000B0; // 0x02B4 char pad_0x02B8 [0x18]; // 0x02B8 char * N000000B7; // 0x02D0 char pad_0x02D4 [0x18]; // 0x02D4 char * N000000BE; // 0x02EC char pad_0x02F0 [0x18]; // 0x02F0 char * N000000C5; // 0x0308 char pad_0x030C [0x18]; // 0x030C char * SpawnPointName; // 0x0324 char pad_0x0328 [0x18]; // 0x0328 char * VehicleName; // 0x0340 char pad_0x0344 [0x13C]; // 0x0344}; // Rozmiar = klasa 0x0480 CDriver {public: char pad_0x0000 [0x8]; // 0x0000 CVehicle * ActiveVehicle; // 0x0008}; // Rozmiar = klasa 0x000C CAimReticle {public: char pad_0x0000 [0x4]; // 0x0000 DWORD N00000178; // 0x0004 DWORD N00000179; // 0x0008}; // Rozmiar = 0x000C klasa CHudBase {public: char pad_0x0000 [0x5010]; // 0x0000 CWeapon * ActiveWeapon; // 0x5010 char pad_0x5014 [0xC]; // 0x5014 __int32 ResevoirAmmo; // 0x5020 __int32 Ammo; // 0x5024 __int32 Granat; // 0x5028 char pad_0x502C [0x454]; // 0x502C}; // Rozmiar = klasa 0x5480 CWeapon {public: char pad_0x0000 [0x38]; // 0x0000 CVector3 N00001733; // 0x0038 char pad_0x0044 [0x4]; // 0x0044 CVector3 N0000173F; // 0x0048 char pad_0x0054 [0x4]; // 0x0054 CVector3 N00001743; // 0x0058 char pad_0x0064 [0x4]; // 0x0064 CVector3 Position; // 0x0068 char pad_0x0074 [0x8C]; // 0x0074 CVector3 N0000176D; // 0x0100 char pad_0x010C [0x4]; // 0x010C CVector3 N00001771; // 0x0110 char pad_0x011C [0x4]; // 0x011C CVector3 N00001775; // 0x0120 char pad_0x012C [0x4]; // 0x012C CVector3 N00001779; // 0x0130 char pad_0x013C [0x48]; // 0x013C __int32 Ammo; // 0x0184 DWORD IsShooting; // 0x0188 float Time0; // 0x018C float Time1; // 0x0190 char pad_0x0194 [0x8]; // 0x0194 float Time2; // 0x019C char pad_0x01A0 [0x18]; // 0x01A0 CVector3 DeltaPos; // 0x01B8 __int32 TotalShots; // 0x01C4 __int32 Shots; // 0x01C8 char pad_0x01CC [0x24]; // 0x01CC char * ModelName; // 0x01F0 char pad_0x01F4 [0x24C]; // 0x01F4}; // Rozmiar = 0x0440 klasa CLocalPlayer {public: char pad_0x0000 [0x48]; // 0x0000 float MaxHealth; // 0x0048 float Health; // 0x004C char pad_0x0050 [0x8]; // 0x0050 CVehicle * GrappleEnt; // 0x0058 char pad_0x005C [0x34]; // 0x005C __int32 Granaty; // 0x0090 char pad_0x0094 [0x4EC]; // 0x0094}; // Rozmiar = 0x0580 klasa CLocalVehicle {public: char pad_0x0000 [0x8]; // 0x0000 CVehicle * Pojazd; // 0x0008 char pad_0x000C [0x34]; // 0x000C}; // Rozmiar = 0x0040 klasa CLocalVehicle1 {public: char pad_0x0000 [0x4]; // 0x0000 CLocalVehicle * N000018C8; // 0x0004 char pad_0x0008 [0x38]; // 0x0008}; // Rozmiar = 0x0040   Jak używać       Kod:   CLocalPlayer * LocalPlayer = * (CLocalPlayer **) (s_GameHandle + CLocalSomethingPointer); if (LocalPlayer) {if (unlimitedhealth. Bool ()) {LocalPlayer -> MaxHealth = 100000.f; LocalPlayer -> Health = 100000.f; } If (unlimitedgrenade. Bool ()) {LocalPlayer -> Granaty = 32; } If (IsKeyDown (IK_F) && LocalPlayer -> GrappleEnt) {LocalPlayer -> GrappleEnt -> Health = 0.f; }} CLocalVehicle1 * LocalVehicle1 = * (CLocalVehicle1 **) (s_GameHandle + CLocalVehicle1Pointer); if (LocalVehicle1) {if (LocalVehicle1 -> N000018C8) {if (LocalVehicle1 -> N000018C8 -> Vehicle) {if (unlimitedhealth. Bool ()) {LocalVehicle1 -> N000018C8 -> Pojazd -> MaxHealth = 100000.f; L
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)