Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
co to za sala
#1
Błąd 1 błędu C2664: "GetModuleHandleW": nie można przekonwertować parametru 1 z "const char [12]" na "LPCWSTR" c: \ users \ abdul1 \ documents \ kk \ my c ++ cources \ own courwce \ bfh_base \ bfh_base \ classes.cpp 57 to mój kod     Zacytować:       #include "Main.h" #include "BFH_Classes.h"   void Hacks ();   void DrawText () { cDebugTextWriter-> DrawTextColoured (200,200, D3DCOLOR_XRGB (255,0,0) i ciąg znaków ("Testowanie tekstu"), 1); }   // Hooked Endscene _declspec (naga) HRESULT WINAPI nEndScene (LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice) { _asmaduj;   if (init == false) { // Rozpocznij tutaj swoje pliki DirectX init = true; }   // Sprawdź HotKeys Hacks ();   //Rysunek DrawText ();   _asm popad; _asm jmp [pEndScene]; }   void Hacks () { // Bez Sky if (GetAsyncKeyState (VK_NUMPAD1) i 1) { if (cRenderer-> drawSky == 1) { cRenderer-> drawSky = 0; } jeszcze { cRenderer-> drawSky = 1; } }   // Draw FPS if (GetAsyncKeyState (VK_NUMPAD2) i 1) { if (cRenderer-> drawFPS == 0) { cRenderer-> drawFPS = 1; } jeszcze             Zacytować:       #include "BFH_Classes.h"       CClassManager * getBFClassManager (void);   char PATT_CLASSMANAGER [] = "\ x89 \ x35 \ x99 \ x99 \ x99 \ x99 \ xFF \ x0D \ x99 \ x99 \ x99 \ x99 \ x8B \ x01"; char MASK_CLASSMANAGER [] = "xx ???? xx ???? xx ???? xx";   CClassManager * cManager = 0; CRenderer * cRenderer = 0; CPlayerManager * cPlayerManager = 0; CInputManager * cInputManager = 0; CDebugTextWriter * cDebugTextWriter = 0;       PBYTE HookVTableFunction (PDWORD * dwVTable, PBYTE dwHook, indeks INT) { DWORD dwOld = 0; VirtualProtect ((void *) ((* dwVTable) + Index), 4, PAGE_EXECUTE_READWRITE, & dwOld);   PBYTE pOrig = ((PBYTE) (* dwVTable) [Index]); (* dwVTable) [Index] = (DWORD) dwHook;   VirtualProtect ((void *) ((* dwVTable) + Index), 4, dwOld, & dwOld);   return pOrig; }   DWORD FindPattern (DWORD start_offset, rozmiar DWORD, wzór BYTE *, maska znaków []) { DWORD pos = 0; int searchLen = strlen (maska) - 1;   for (DWORD retAddress = start_offset; retAddress <start_offset + size; retAddress ++) { if (* (BYTE *) retAddress == wzór [pos] || maska [pos] == '?') { if (maska [pos + 1] == '\ 0') return (retAddress - searchLen); pos ++; } jeszcze poz = 0; }   return NULL; }   CClassManager * getBFClassManager (void) {   HMODULE hModule = NULL;   while (hModule == NULL) { hModule = GetModuleHandle ("RendDX9.dll"); if (hModule == NULL) Sleep (200); }   DWORD dwInitDLL = (DWORD) GetProcAddress (hModule, "initDll"); CloseHandle (hModule);   if (dwInitDLL) { DWORD dwPointerOffset = FindPattern (dwInitDLL, dwInitDLL + 512, (BYTE *) PATT_CLASSMANAGER, MASK_CLASSMANAGER); if (dwPointerOffset) { DWORD * ptr = (DWORD *) (dwPointerOffset + 2); return * ((CClassManager **) ((DWORD) * ptr)); } }   size_t Length = strlen (PATT_CLASSMANAGER); ZeroMemory ((void *) PATT_CLASSMANAGER, Length); ZeroMemory ((void *) MASK_CLASSMANAGER, Length);   return 0;   }   bool InitObjects () { cManager = (CClassManager *) getBFClassManager (); jeśli (! cManager) zwróci false;   cPlayerManager = (CPlayerManager *) cManager-> GetClassPointerByName (& string ("PlayerManager")); jeśli (! cPlayerManager) zwróci false;   cRenderer = (CRenderer *) cManager-> GetClassPointerByName (& string ("Renderer")); jeśli (! cRenderer) zwróci false;   cInputManager = (CInputManager *) cManager-> GetClassPointerByName (& string ("InputManager")); if (! cInputManager) zwraca false;   cDebugTextWriter = (CDebugTextWriter *) cManager-> GetClassPointerByName (& string ("DebugTextWriter")); if (! cDebugTextWriter) zwraca false;   return true; }         #include <windows.h> #include <Tlhelp32.h> #include <detours.h> #include <d3d9.h> #include <d3dx9.h>   #pragma comment (lib, "detours.lib") #pragma comment (lib, "d3d9.lib") #pragma comment (lib, "d3dx9.lib")   IDirect3DDevice9 * pDevice;   bool bLoaded = false; bool init = false;   // TypeDef typedef HRESULT (WINAPI * EndScene _) (LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice); EndScene_ pEndScene = 0;   #include <windows.h>   #include <string> #include <d3d9.h> #include <d3dx9.h> #include <mapa> #include <list> #include <wektor> #pragma comment (lib, "d3d9.lib") #pragma comment (lib, "d3dx9.lib") using namespace std;   bool InitObjects (); PBYTE HookVTableFunction (PDWORD * dwVTable, PBYTE dwHook, indeks INT);   // Lista klas klasa CClassManager; klasa CGame; klasa CRayTest; klasa CObjectManager; klasa CRenderer; klasa CPlayerManager; klasa CInfo; klasa CPlayerInfo; klasa kości; klasa CNameInfo; klasa CObject; klasa CBone; klasa CSkeleton; klasa CScoreBoard; klasa CPlayer; klasa CActionBuffer; klasa CInputManager; klasa CViewMatrrix; klasa CMainConsole; klasa CConsole; klasa CConsoleInput; klasa CDebugTextWriter; klasa CPhysicsNode; klasa CStealthed; klasa CTemplate; klasa CWeapon; klasa CSettingsRepostitory;   extern CPlayerManager * cPlayerManager; extern CInputManager * cInputManager; extern CClassManager * cManager; extern CRenderer * cRenderer; extern CDebugTextWriter * cDebugTextWriter; extern DWORD g_dwWorldToScreen;   struct CSpreadTable { stół pływakowy [1024]; };   Cl
Reply
#2
Projekt -> Właściwości -> Ogólne -> Zmień typ postaci na wielobajtowy lub nie ustawiaj.
Reply
#3
krok 1: nie publikuj błędu, który został opublikowany co najmniej 30 razy. krok 2: dowiedz się, jak korzystać z funkcji wyszukiwania krok 3: jeśli naprawdę nie możesz go znaleźć (niemożliwe dla tego konkretnego błędu, ale hej) nauczyć się używać znaczników kodu.
Reply
#4
Zacytować: Napisał Shad0w_ Projekt -> Właściwości -> Ogólne -> Zmień typ postaci na wielobajtowy lub nie ustawiaj. dzięki ustalone i zrobiłem + rep u [Auto połączone - 2:25:14 Europa / Moskwa] i jak mogę dodać iambot i box esp do mojego hackowania bfh
Reply
#5
Co powiesz na sprawdzenie odpowiednich sekcji.
Reply
#6
co masz na myśli
Reply
#7
Chodzi mi o to, że jeśli chcesz złożyć hack razem, przejdź do sekcji obsługującej tę grę.
Reply
#8
Zacytować: Napisał sam222 dzięki ustalone i zrobiłem + rep u [Auto połączone - 2:25:14 Europa / Moskwa] i jak mogę dodać iambot i box esp do mojego hackowania bfh Notatka moderatora (shad0w_) Przekroczony użytkownik: spam i podwójny wpis Zacznij od nauki podstaw programowania w sekcji C ++. Następnie możesz pomyśleć o dodaniu hacków. Nie należy również podwójnie wysyłać tego typu informacji o nieobecności, już wcześniej otrzymałeś ostrzeżenie.
Reply
#9
ok, chciałem tylko wiedzieć, czy mogę dodać kolejny hack, czy nie
Reply
#10
nie możesz dodać kolejnego hakera do wszystkich zakodowanych w inny sposób kopiowanie i wklejanie części z innych hacków jest możliwe, jeśli naprawisz błędy. nie pomożemy Ci naprawić wszystkich błędów C / P
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)