Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Predykcja / prędkość AR + przesunięcia testowe
#1
Prędkość AR:       Kod:   float distance_calculate = entity_distance; if (distance_calculate> 200.0f) {return 150.0f; } else if (distance_calculate> 75.0f) {return (275.0f - distance_calculate); // AR lub AK, SPEED: 150-do-275, MAX_CHANGE = 125} else {return 275.0f; }   Może wkrótce wypuścić inne prędkości   Przetestuj przesunięcia serwera (w tym teleport i prędkość):     Kod:   #pragma raz #define ADDRESS_CGAME 0x1446F8560 #define ADDRESS_CGRAPHICS 0x1446F9A28 #define ADDRESS_PHYSICS 0x145F7F728 #define OFFSET_LOCALPLAYER 0x780 #define OFFSET_ENTITYCOUNT 0x50 #define OFFSET_YAW 0x530 #define OFFSET_PITCH 0x534 #define OFFSET_STANCE 0x954 #define OFFSET_PLAYER_BASE 0x300 #define OFFSET_NEXTOBJECT 0x748 #define OFFSET_NEXTPLAYER 0x720 #define OFFSET_NEXTENTITY 0x748 #define OFFSET_CAMERA 0x48 #define OFFSET_MATRIX 0x30 #define OFFSET_MATRIX_DEF 0x1B0 #define OFFSET_HEALTHBASE 0x3DC8 #define OFFSET_HEALTH 0xB0 #define OFFSET_VBASEPOS 0x3A8 #define OFFSET_VPELVISPOS 0x3F0 #define OFFSET_ITEMPOS 0x18C0 #define OFFSET_CARPOS 0x9D0 #define OFFSET_TYPE 0x3F8 #define OFFSET_NAME 0x7C0 #define OFFSET_VELOCITY 0x430 # zdefiniuj OFFSET_ID 0x688 #define OFFSET_SKELETONACTORS 0x5C0 #define OFFSET_SKELETONSTARTS 0x250 #define OFFSET_SKELETONINFO 0x50 #define OFF SET_BONEINFO 0x28 #define OFFSET_HEAD 0x1A0 // = face, 0x210 = head #define OFFSET_SPEED 0x45E0 #define OFFSET_SPEEDVERTICAL 0x45D0 #define OFFSET_SPEED_NOP_1 0x14161A109 // 0xF3, 0x41, 0x0F, 0x11, 0x01 #define OFFSET_SPEED_NOP_2 0x14161A0F7 // 0xF3, 0x41, 0x0F, 0x11 , 0x09 #define OFFSET_POSITION_NOP_X 0x14273D3C0 // 0xF3, 0x41, 0x0F, 0x11, 0x86, 0xD8, 0x03, 0x00, 0x00 #define OFFSET_POSITION_NOP_Y 0x14273D3C9 // 0xF3, 0x41, 0x0F, 0x11, 0x8E, 0xDC, 0x03, 0x00, 0x00 #define OFFSET_POSITION_NOP_Z 0x14273D3D2 // 0xF3, 0x41, 0x0F, 0x11, 0x96, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00 #define OFFSET_WEAPON_CONTEXT 0xBA0 #define TYPE_LOOT 0x2E #define TYPE_PLAYER 0x10E #define TYPE_WEAPON 0x34 #define TYPE_AMMO 0x15 #define TYPE_GRENADE 0xAE #define TYPE_NONLETHAL 0xB2 # define TYPE_OFFROADER 0x11 #define TYPE_CAR_2 0x72 #define TYPE_CAR_3 0x76 #define TYPE_ATV 0xCC #define TYPE_ITEM 0x2C #define TYPE_ITEM_2   hf: ^)
Reply
#2
Dziękuję Ci za to.
Reply
#3
Czy to jest skrypt AHK_
Reply
#4
Zacytować: Wysłane przez pierwotnie paypaint Czy to jest skrypt AHK_ Nie, nie jest...
Reply
#5
czy są one aktualizowane?
Reply
#6
Zacytować: Napisał ESEA czy są one aktualizowane? 12 września 2018, 08:49
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)