thug-life.pl forum
» - Printable Version

+- thug-life.pl forum (http://thug-life.pl)
+-- Forum: General Discussion (http://thug-life.pl/forum-1.html)
+--- Forum: H1Z1 (http://thug-life.pl/forum-5.html)
+--- Thread: » (/thread-6267.html)

Pages: 1 2


» - saifi4111 - 24 Jul 2018

»


RE: » - tinaytim - 24 Jul 2018

Dziękujemy za przesłanie


RE: » - andrewa0003 - 24 Jul 2018

Dziękuję


RE: » - betty2you - 24 Jul 2018

Lol tylko to sprawdził, to jest wklejone śmieci


RE: » - c.o.o.l.g.u.y.s.110 - 24 Jul 2018

Zacytować: Napisał pierwotnie LOLPRANKEDNOBO Lol tylko to sprawdził, to jest wklejone śmieci myślę, że możesz tak powiedzieć


RE: » - dparker0714 - 24 Jul 2018

A więc jest to niewykryte przez obejście, które podasz?


RE: » - major1 - 24 Jul 2018

Zacytować: Originally Posted by denkoludiq A więc jest to niewykryte przez obejście, które podasz? obwodnica nie powoduje, że jest niewykryty. tylko sprawia, że działa. aby było to niewykryte, polecam je zapakować / zaciemnić, używając confuserex, eazobfuscatora i ochroniarza zagadek. dodaj trochę kodu śmieciowego, zmień nazwy zmiennych, funkcje itp.


RE: » - paerkhradhu - 24 Jul 2018

dziękuję ci za to


RE: » - lgm616 - 24 Jul 2018

Miło dla twojej pracy, wczoraj rozpocząłem swój projekt, ale jeśli podzielisz się swoim kodem, to fajnie!


RE: » - em.ogi.r.l.l.o.v.e.meheart - 24 Jul 2018

Dzięki