thug-life.pl forum
Zespół synchronizacji aktualizuje się, gdy gospodarz i połowa gry - Printable Version

+- thug-life.pl forum (http://thug-life.pl)
+-- Forum: General Discussion (http://thug-life.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Payday Discussion (http://thug-life.pl/forum-3.html)
+--- Thread: Zespół synchronizacji aktualizuje się, gdy gospodarz i połowa gry (/thread-3966.html)Zespół synchronizacji aktualizuje się, gdy gospodarz i połowa gry - randz26 - 21 Jun 2018

Jak wiem, uaktualnienia drużynowe nie działają, jeśli nie ma synchronizacji z Internetem. Spowoduje to awarię innych graczy, bez względu na hosta czy grę w połowie ... Czy ktoś może mi pomóc z kodem synchronizacji?