thug-life.pl forum
Czat DiaLog dla szczurów zgłoszony przez Wes1099 - Printable Version

+- thug-life.pl forum (http://thug-life.pl)
+-- Forum: General Discussion (http://thug-life.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Payday Discussion (http://thug-life.pl/forum-3.html)
+--- Thread: Czat DiaLog dla szczurów zgłoszony przez Wes1099 (/thread-3946.html)Czat DiaLog dla szczurów zgłoszony przez Wes1099 - ryanpmclaughlin1 - 10 May 2018

cześć chłopaki, to jest wymagane przez wes1099, więc wymyśliłem sposób, aby zrobić to trudne twardy plik yml, ale będzie działać tylko z MVP .. 1-pobierz plik http:


RE: Czat DiaLog dla szczurów zgłoszony przez Wes1099 - samzoutman247 - 10 May 2018

Zatwierdzone, bez plików binarnych