thug-life.pl forum
Można usunąć wszystkie maski? - Printable Version

+- thug-life.pl forum (http://thug-life.pl)
+-- Forum: General Discussion (http://thug-life.pl/forum-1.html)
+--- Forum: Payday Discussion (http://thug-life.pl/forum-3.html)
+--- Thread: Można usunąć wszystkie maski? (/thread-3942.html)Można usunąć wszystkie maski? - harmandoctor - 10 May 2018

Witajcie koledzy z Payday 2,   Czy możliwe jest usunięcie wszystkich masek, ponieważ przypadkowo odblokowałem wszystkie z nich. I czy będę w stanie je ponownie osiągnąć?   Z poważaniem


RE: Można usunąć wszystkie maski? - debasishfromkolkata - 10 May 2018

Tak, przeszukaj forum i przeczytaj o tym fiszki. Temat zamknięty.