Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podłączanie funkcji urządzenia D3D11
#1
Podłączanie funkcji urządzenia D3D11
Reply
#2
Czy masz źródła przykładowego programu? Czasami spotykałem się z sytuacją, w której funkcja I'm hooking nie była nawet wywoływana przez program przykładowy. Nie jestem pewien co do tej funkcji, ponieważ nigdy jej nie używałem, ale wygląda na to, że nie musi ona być wywoływana cały czas podczas renderowania.
Reply
#3
Mam nadzieję, że link do github jest tutaj akceptowany. https://github.com/ibsusu/Engine Plik, w którym użyto CreateTexture2D, to textclass.cpp w linii 83. Naciśnięcie klawisza strzałki w górę powoduje uruchomienie funkcji tekstowej initialize. Kliknięcie w dowolnym miejscu okna spowoduje wyświetlenie okna komunikatu. Ostrzegam cię, żeby nie denerwowało.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)