Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TT
#1
Listy SList <BeaconGameObj>: shared.dll 0xC04C   SList <C4GameObj>: shared.dll 0xC040   SList <ScriptZoneGameObj>: shared.dll 0xC070   SList <SoldierGameObj>: shared.dll 0xC058   SList <VehicleGameObj>: shared.dll 0xC064     Rendering LPDIRECT3D9: bandtest.dll 0x2DD6E4   LPDIRECT3DDEVICE9: bandtest.dll 0x2DD910   WorldMatrix: bandtest.dll 2DB26C   ViewMatrix: bandtest.dll 0x2DB2AC   ProjectionMatrix: bandtest.dll 0x2DB32C     Skrypty Polecenia skryptowe: bandtest.dll 0x2DE428       Ten obraz został przeskalowany. Kliknij ten pasek, aby wyświetlić pełny obraz. Oryginalny obraz ma rozmiar 1280 x 720.
Reply
#2
Urządzenia wejściowe LPDIRECTINPUT8: bandtest.dll 0x2E555C LPDIRECTINPUTDEVICE8 Klawiatura: bandtest.dll 0x2E5560 LPDIRECTINPUTDEVICE8 Mysz: bandtest.dll 0x2E5564
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)