thug-life.pl forum
co powinienem zrobić - Printable Version

+- thug-life.pl forum (http://thug-life.pl)
+-- Forum: General Discussion (http://thug-life.pl/forum-1.html)
+--- Forum: D3D (http://thug-life.pl/forum-8.html)
+--- Thread: co powinienem zrobić (/thread-5443.html)co powinienem zrobić - piyush194 - 12 Jul 2018

błąd krytyczny C1083: Nie można otworzyć pliku włączającego: "d3dx9.h": Brak takiego pliku lub katalogu?


RE: co powinienem zrobić - tomczakdawid98 - 12 Jul 2018

Dołącz pakiet DirectX SDK.